Auto Škola Filip
Log in

Auto Škola Filip

  • Adresa: Novaka Ramova 2
  • Grad: Nikšič
  • Djelatnost: Auto škola, Registracija vozila
  • Telefon: 040-212-190; 069-199-774

-Radimo registracije motornih vozila
-Vršimo obuku kandidata za B i za C kategoriju
-Obuka za B je 200,00 €
-Obuka za C je 160,00 €
-Za polaganje B kategorije kandidat mora imati minimum 17,5 godina
-Za polaganje C kategorije kandidat mora imati položeno B i mora da ima napunjeno 21 godinu

megapixel logo