Zaposlimo mlade žene sa invaliditetom
Log in

Zaposlimo mlade žene sa invaliditetom

U okviru grant šeme od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore odobren je projekat „Zaposlimo mlade žene sa invaliditetom“ u cilju zapošljavanje lica sa invaliditetom, povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, kao i stimulisanja poslodavaca za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Nosilac projekta je  „Smart team” d.o.o. a partneri na projektu su  Kuća mode i ljepote-Zoran"d.o.o, Podgorica, Frizersko-kozmetički studio „ELITTEE“ d.o.o, Rožaje i “Elite look” d.o.o Berane.

Osnovni cilj Projekta je povećanje konkurentnosti mladih žena sa invaliditetom na tržištu rada, kroz sticanje znanja i razvijanje vještina iz oblasti kozmetikologije, preduzetništva i marketinga, kao i njihovo zapošljavanje nakon obuke. Renomirani stučnjaci iz oblasti kozmetikologije, prenosiće svoja znanja na učesnike kursa, uz primjenu posebnog pristupa rada za ova lica.

Uporedo za obukom iz oblasti kozmetikologije, vrši će se obuka od strane stručnog lica, iz oblasti internet marketinga, gdje će učesnici savladati napredno korišćenje interneta i Facebook-a za poslovne potrebe. Na taj način direktno ćemo uticati na njihovu poziciju na tržištu rada, odnosno mogućnost zapošljavanja ili samozapošljavanja. Takođe, pohađanjem radionica i seminara iz oblasti preduzetništva naučiće šta je sve bitno za pokretanje sopstvenog biznisa, koje su procedure i važni koraci za otpočinjanje sopstvenog biznisa i ovladati vještinom izrade biznis plana.

Ciljna grupa su mlade žene sa invaliditetom, koji nijesu uključeni u tržište rada, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, pri čemu je prioritet dat licima iz nedovoljno razvijenih područja Crne Gore – Rožaje i Berane. Realizacijom ovog projekta, ukupno 6 lica sa invaliditetom će proći obuku u trajanju od pet mjeseci, i svih šestoro će biti primljeno u radni odnos od šest mjeseci, sa mogućnošću produžetka radnog angažmana i nakon završetka Projekta.

Zavisno od pokazanih afiniteta, stečenog znanja i pokazanih sposobnosti, dva učesnika će biti zaposlena kod „Smart team“-a, dva učesnika kod „Elite look“-a i dva učesnika kod „Elittee“. Važno je napomenuti da su partneri, kao i nosilac projekta kod koga je zaposleno dvoje lica sa invaliditetom, prepoznali važnost uključivanja lica sa invaliditetom u radne aktivnosti - Elite look ima jedno zaposleno lice sa invaliditetom, dok je „Kuća moda i ljepote Zoran“ već duži niz godina potpora ovoj marginalizovanoj grupi stanovništva.

Poslednji put izmenjenoutorak, 12 decembar 2017 23:10
megapixel logo