Savjeti prilikom registracije vozila
Log in

Savjeti prilikom registracije vozila

 1. Prije nego povedete vozilo na tehnički pregled obavezno provjerite sljedeće (većina tehničkih pregleda vam naplaćuje dodatnu uslugu tehničkog pregleda ukoliko nedostatak na vozilu ne otklonite u roku od 48 sati):
  • *svjetlosnu signalizaciju – da li su sve sijalice ispravne, naročito obratite pažnju na osvjetljenje tablice jer je to najčešći uzrok da vas „vrate“ sa tehničkog pregleda. Takođe treba obratiti pažnju i na katadioptere koji se najlakše fizički oštećuju.
  • *sva staklene površine na vozilima – i za najmanju tačkicu na šoferšajbni možete biti vraćeni sa tehničkog pregleda. Preporuka je da pođete do nekog Glass servisa koji će sanirati oštećenje i obavezno uzmite od njih potvrdu da je oštećenje sanirano i da se isto neće širiti.
  • *kočnice – posebnu pažnju obratiti na ručnu kočnicu jer je veliki procenat vozila koja se „vraćaju“ sa tehničkog pregleda zbog neravnomjernog kočenja točkova iako ručna „vata“ na prvi zub. Na tehničkom pregledu ćete obično dobiti „savjet“ da je potrebno zamijeniti sajle ručne, ali vas mi savjetujemo da prije nego posjetite mehaničara, napravite krug vozilom gdje ćete vozilo pri manjoj brzini (do 20 km/h) zaustaviti nekoliko puta naglo podižući ručnu kočnicu, a takođe i probati pokrenuti vozilo kada je ručna podignuta. U velikom broju slučajeva ovaj „metod“ daje rezultate. Da biste preduprijedili neravnomjerno kočenje ručnom na točkovima, naš je savjet da je svakodnevno koristite – podižete prilikom parkiranje. Takođe ćete u velikom broju slučajeva biti vraćeni sa tehničkog pregleda jer točkovi ne koče istom silom. Vjerovatno će vam reći da je potrebno promijeniti disk pločice (pakne) ili kočione diskove. Tu vam preporučujemo da pođete kod „dobrog“ mehaničara koji će vam naštelovati kočnice tako da točkovi koče istom silom (naravno nemojte zahtijevati štelovanje ukoliko su pločice ili diskovi istrošeni).
   • *komplet Prve pomoći – po novom Pravilniku  o sadržaju kompleta Prve pomoći koji je stupio na snagu 17. marta u vozilu se mora nalaziti "novi" komplet Prve pomoći koji ispunjava specifikaciju (staviti link) definisanu Pravilnikom. Bez „novog“ kompleta Prve pomoći vozilo ne bi smjelo proći tehnički pregled.
 1. Prikupite ponudu od više agencija koje se bave registracijom vozila – iako su zakonima i uredbama definisane sve cijene prilikom registracije vozila, u praksi za jedno isto vozila registracija vozila može da varira nekoliko desetina eura. Da biste saznali tačnu cijenu potrebno je agenciji da dostavite broj šasije od vozila, kao i matični broj vlasnika vozila.
 1. Povedite vozilo na tehnički pregled makar 10 dana prije isteka registracije vozila – po Zakonu je dozvoljeno registrovati vozilo 30 dana unaprijed i vaša registracija će važiti 365 dana od dana kada vam ističe postojeća dozvola, a ne od dana kada ste povezli auto na tehnički pregled. Takođe treba znati da, po Zakonu, nije dozvoljeno voziti na polisu (iako vas većina agencija i radnika na tehničkim pregledima to uvjerava) već isključivo sa saobraćajnom dozvolom ili nekom drugom potvrdom koju izdaje MUP.
 1. Da biste izbjegli čekanje prilikom podizanja saobraćajne dozvole, dajte punomoćje agenciji kod koje radite registraciju vozila da vam oni istu podignu i dostave vam na kućnu adresu. Kod većine agencija je ova usluga besplatna.
 1. Povjerite svoje vozilo agenciji koja vam radi registraciju vozila da isto poveze na tehnički pregled – vi nećete gubiti vrijeme oko toga a takođe će moći da bolje prođu tehnički pregled od vas jer im nije u interesu da opet vode vozilo na tehnički pregled.  Kod većine agencija je ova usluga besplatna.
megapixel logo